Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Kim jesteśmy?

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym pozyskiwaniu funduszy unijnych. Nasz zespół specjalistów świadczy usługi w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w tym funduszy unijnych, przygotowywania Planów Rozwoju Eksportu, biznes planów, studiów wykonalności,wniosków o dofinansowanie oraz analiz finansowych.

Oferujemy kompleksową obsługę różnego rodzaju projektów, m.in.: inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz wsparcia rozwoju eksportu. Nasze usługi są skierowane dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Wspieramy oraz doradzamy naszym klientom na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia: od zdefiniowania zakresu i kształtu projektu, poprzez wybór źródeł finansowania, aplikowanie o fundusze europejskie oraz skuteczne rozliczenie pozyskanych środków.

Realizujemy różnorodne tematycznie projekty, np. w obszarze wdrażania innowacyjnych produktów i technologii, inwestycji w rozwój parku maszynowego, prowadzenia prac B+R i wykorzystania ich wyników, szeroko rozumianych e-usług i rozwiązań ICT, czy też w trakcie wprowadzania produktów na nowe rynki zagraniczne.

Jest wiele powodów aby nam zaufać:

  • Pozyskaliśmy ponad 41 521 000 zł dotacji dla naszych klientów,
  • Obsłużyliśmy ponad 40 klientów,
  • Posiadamy ponad 5-letnie doświadczenie w branży,
  • Opracowaliśmy 25 pozytywnie zaopiniowanych Planów Rozwoju Eksportu.